Liên hệ

Địa chỉ: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức

Chùa Thiên Minh, 614 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Cố vấn – Chỉ đạo: Hòa thượng Thích Thiện Minh

Chịu trách nhiệm: Thượng tọa Thích Minh Thuận – Đại đức Thích Nguyện Truyền

Thực hiện: Ban Thông tin – Truyền thông Phật giáo TP.Thủ Đức