Chùa Thiền Tôn 2 kết hợp với MTTQ Phường Cát Lái tổ chức chương trình “Xuân Đoàn kết – Tết nghĩa tình”

PGTPTĐ - Chiều ngày 27/01/2024 Chùa Thiền Tôn 2 kết hợp với MTTQ Phường Cát Lái tổ chức chương trình “Xuân Đoàn kết - Tết

Nằm nghe pháp rồi ngủ có phạm… bất kính?

Nghe pháp hàng ngày là việc cần thiết trong tu học. Nghe pháp cũng là…

Tu hành cần gấp rút như cứu lửa cháy đầu

Với lửa phiền não, người tu cần tinh tấn tu tập chánh niệm, chánh trí…

Tu Tịnh độ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng giống như kinh Nguyên thủy

Bài sám Pháp hoa nói về pháp môn Tịnh độ, vì tôi thấy các bậc…

Hạnh phúc và hạnh phúc thực sự theo quan điểm Phật giáo

Theo Phật giáo, mặc dầu có nhiều quan điểm hạnh phúc khác nhau, nhưng tất…

Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có những gì cao siêu kỳ đặc, mà tôi…

Buông sân hận

Chúng ta thấy những điều này nơi bạn bè, gia đình, thân quyến, thuộc mọi…