Chùa Châu Hưng, Sùng Đức (TP.Thủ Đức) tổ chức lễ dâng y ca-sa

Chùa Châu Hưng, Sùng Đức (TP.Thủ Đức) tổ chức lễ dâng y ca-sa

Sáng ngày 24-7, chùa Châu Hưng (phường Tam Phú) và chùa Sùng Đức (phường Trường Thọ) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu, dâng y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.

Thời kinh Vu lan tại chùa Châu Hưng
Thời kinh Vu lan – Báo hiếu tại chùa Châu Hưng

Tại các tự viện, Phật tử được hướng dẫn nhiễu pháp y và dâng cúng hiện tiện chư tôn đức Tăng Ni với tấtcả tâm thành hướng nguyện đến song thân phụ mẫu hiện tiền được tăng long phước thọ; cửu huyền quá vãng được siêu sanh thác hóa.

Với chúng Tăng, đầu mùa hạ là ngày đầu năm trong đời sống đạo hạnh và kết thúc một mùa hạ là thêm một tuổi đạo. Phật tử nhân những ngày này thường sắm sanh lễ phẩm, trai nghi, dâng y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni để được thấm nhuần công đức.

Chùa Châu Hưng, Sùng Đức (TP.Thủ Đức) tổ chức lễ dâng y ca-sa ảnh 1
Phật tử thành tâm dâng cúng pháp y tại chùa Sùng Đức

Theo truyền thống của Phật giáo, vào mùa Vu lan – Báo hiếu, các tự viện khắp nơi thường tổ chức lễ dâng y ca-sa cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *