Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức họp chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng

Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức họp chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng

Chiều ngày 29-10, Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức đã có buổi họp triển khai công tác tổ chức lễ khai giảng khoá I (2022-2024) tại Ni viện Phước Long.

Hòa thượng Thích Thiện Minh phát biểu tại phiên họp

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức đã có lời phát biểu khai mạc. Qua đó, Hòa thượng kỳ vọng chư tôn đức Ban Chủ nhiệm, Ban Giảng huấn sẽ cống hiến trí tuệ của mình vì thế hệ tương lai của Phật giáo.

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm thông qua danh sách nhân sự

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Phó Chủ nhiệm thông qua quyết định số 339/BTS-VP của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc chấp thuận lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức chiêu sinh khoá I (2022-2024). Theo đó, thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Chủ nhiệm có 17 vị, Ban Giảng huấn có 12 vị và chương trình giảng dạy gồm 6 bộ môn.

Thượng tọa Thích Quảng Huy trình bày dự kiến kế hoạch giảng dạy

Thượng tọa Thích Quảng Huy, Phó Chủ nhiệm trình bày kế hoạch dự kiến tổ chức chương trình giảng dạy, học tập của lớp và kế hoạch tổ chức lễ khai giảng khoá I (2022-2024).

Chư tôn đức thống nhất ý kiến về chương trình giảng dạy sắp tới

Chư tôn đức đã thảo luận, biểu quyết thống nhất chương trình học và phân công trách nhiệm công việc trong việc tổ chức lễ khai giảng, dự kiến cuối tháng 11-2022.

Quang cảnh phiên họp của Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức chiều ngày 29-10

Nguyện Truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *