Lễ húy nhật lần thứ 27 Ni trưởng Thích nữ Tịnh Giác tại Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức)

Lễ húy nhật lần thứ 27 Ni trưởng Thích nữ Tịnh Giác tại Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức)

Sáng 6-4, Ni trưởng Thích nữ Giác Thành, Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, môn đồ pháp quyến và các Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Giác tại Ni viện Vạn Hạnh (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức).

Chư tôn đức chứng minh dâng hương tưởng niệm

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Hòa thượng Thích Nhựt Giác, Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn, các Phật tử gần xa tham dự…

Thời kinh A Di đà

Lễ tưởng niệm được diễn ra theo nghi thức truyền thống thiền môn. Sau khi trì tụng kinh A Di đà và cúng ngọ tại chánh điện, chư tôn đức chứng minh cùng môn đồ pháp quyến và các Phật tử đối trước Giác linh đài của cố Ni trưởng Thích nữ Tịnh Giác dâng hương tưởng niệm và cung thỉnh Ban Lễ sư thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh.

Môn đồ pháp quyến dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Giác Trung đã ôn lại những ơn đức của cố Ni trưởng Thích nữ Tịnh Giác, nguyên viện chủ Ni viện Vạn Hạnh. Theo đó, thuở sanh tiền, Ni trưởng luôn chăm lo và tâm niệm phải làm sao để Ni chúng có môi trường tốt tu học. Hạnh tu của cố Ni trưởng là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo, kế thừa và phát huy.

Du Nhiên – Trung Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *