Lễ khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Vạn Đức

Lễ khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Vạn Đức

Sáng ngày 21-3 , tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) đã tổ chức khóa lễ tụng kinh Phổ Môn và lạy ngũ bách danh nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm.

Tại khóa lễ, đại chúng đã nhất tâm quán tưởng, đảnh lễ danh hiệu Bồ-tát cùng hướng nguyện công đức lành cho Phật pháp trường tồn, thế giới được hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh nhanh chóng qua đi, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức chủ sám buổi lễ cùng chư Tăng bổn tự nhất tâm tụng kinh, cầu nguyện

Dịp này, Phật tử Hoằng Chính, Thanh Miều đã dâng lên cúng dường quyển kinh A Mi Đà khổ lớn, chữ dát vàng. Trước đó, nhị vị Phật tử cũng đã thành kính cúng dường 2 quyển kinh Phổ Môn và kinh Phổ Hiền.

Quyển kinh A Mi Đà khổ lớn, chữ dát vàng được Phật tử dâng lên cúng dường

Chiều cùng ngày, chùa Vạn Đức trọng thể tổ chức lễ quy y Tam bảo dành cho những thiện nam, tín nữ phát nguyện thọ trì 5 giới.

Nguyện Truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *