Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, TP.Thủ Đức viếng tang Hòa thượng Thích Tắc Lãnh

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, TP.Thủ Đức viếng tang Hòa thượng Thích Tắc Lãnh

Chiều ngày 17-8 (20-7-Nhâm Dần) chư tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGHVN TP.HCM, TP.Thủ Đức đã đến viếng tang Hoà thượng Thích Tắc Lãnh tân viên tịch.

Thành kính niêm hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Lãnh viên tịch

Các phái đoàn đã thắp hương, tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh và có lời tưởng niệm, truy tán đaọ hạnh Hoà thượng Thích Tắc Lãnh.

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, sinh năm 1946, là đệ tử cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Hảo, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh. Hòa thượng hiện là Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Đệ ngũ Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán tông, viện chủ chùa Châu Hưng (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức).

Truy tán công hạnh trước Giác linh đường cố Hòa thượng tân viên tịch

Với giới đức trang nghiêm, sống đời giản dị, thanh bần thủ đạo, Ngài là bậc trưởng thượng đã gìn giữ và truyền đăng ngọn đèn thiền mà Tổ Hiển Kỳ cùng chư vị Hòa thượng tiền bối đã dày công khai sáng kiến lập và phát triển Thiên Thai Giáo Quán tông trên đất nước Việt Nam.  

Chư Tôn đức Tăng, Ni đã thành kính đốt nén tâm hương, ôn lại công hạnh của Ngài. Cả cuộc đời của Hòa thượng đã để lại cho hàng hậu học một gia sản to lớn về hạnh nguyện và thân giáo của bậc xuất trần thượng sĩ. 

Hòa thượng Thích Thiện Minh lý sổ tang, ghi dòng tưởng niệm

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã thay mặt phái đoàn ký sổ tang, ghi dòng tưởng niệm.

Chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo TP.Thủ Đức kính viếng
Kính tiiếc một bậc Thầy khả kính, người pháp lữ hiền lương
Đốt nén tâm hương tưởng niệm Hòa thượng tân viên tịch
Vô cùng kính tiếc bậc chân tu đạo hạnh

Nguyện Truyền – Trung Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *