Lời cảm tạ Ban Tổ chức lễ tang Tỳ-kheo-ni Thích nữ Chúc Ngộ

Lời cảm tạ Ban Tổ chức lễ tang Tỳ-kheo-ni Thích nữ Chúc Ngộ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng; quý Ni trưởng, Ni sư, chư tôn đức Ni.

Kính thưa quý cấp chính quyền; quý thân bằng quyến thuộc, cùng quý Phật tử xa gần.

Vừa qua, thân mẫu của chúng con là Tỳ-kheo-ni Bồ-tát-giới Thích nữ Chúc Ngộ tự Giác Chánh, hiệu Mẫn Đạo tân viên tịch ngày 28-10-Nhâm Dần, trụ thế 79 tuổi, 10 hạ lạp. Tang lễ được trang nghiêm tổ chức tại chùa Kiều Đàm (phường Tân Phú, TP.Thủ Đức) trong hai ngày 29 và 30-10-Nhâm Dần.

Chư tôn thiền đức Tăng Ni đã vì thâm tình linh sơn pháp quyến đã đến thắp hương tưởng niệm, nhất cú nhất kệ cầu nguyện cho Giác linh Thân mẫu của chúng con được cao đăng Phật quốc.

Ban Tổ chức Tang lễ và môn đồ pháp quyến chúng con xin cúi đầu đảnh lễ và thành kính tri ân:

– Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

– Chư tôn Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, tỉnh Bình Phước và TP.Thủ Đức cùng quận 12…

– Chư tôn thiền đức Tăng Ni tại các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài TP.Thủ Đức.

– Chư tôn Giáo phẩm Ni thuộc Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, TP.Thủ Đức, tỉnh Bình Phước.

– Chư tôn đức Tăng Ni thuộc Tông phong Tổ đình Đông Hưng, Tổ đình Long Thạnh.

– Quý vị lãnh đạo và đại diện Ban – Ngành chức năng TP.HCM, TP.Thủ Đức và chính quyền phường sở tại;

– Quý bà con thân hữu;

– Cùng toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Kiều Đàm, chùa Long Thạnh, chùa Thiên Linh, chùa Tường Vân, chùa Thanh Tường, chùa Thanh Vân…

Đã hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự, hỗ trợ các mặt, gửi hoa phúng viếng, gửi lời phân ưu… và tiễn đưa kim quan của Thân mẫu chúng con về nơi an táng tại Tiền Giang.

Trong lúc tổ chức tang lễ, không sao tránh khỏi những điều sơ thất; kính nguyện chư tôn giáo phẩm – Chư tôn đức từ bi, liệt quý vị niệm tình hoan hỷ.

Môn đồ Pháp quyến thành kính đảnh lễ tri ân và cảm tạ.

TM.Môn đồ hiếu quyến

Tỳ-kheo-ni Chúc Tường – Chúc Huỳnh – Chúc Phượng – Chúc Phương

                                          Nhất tâm khể thủ – Thành kính bái tạ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *