Chùa Minh Giác (TP.Thủ Đức) cúng dường trường hạ

Chùa Minh Giác (TP.Thủ Đức) cúng dường trường hạ

PGTĐ – Ngày 26-6, chư tôn đức chùa Minh Giác (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã hướng dẫn nam nữ Phật tử đến cúng dường trường hạ trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Hòa thượng Thích Giác Trí, viện chủ chùa Minh Giác (TP.Thủ Đức, TP.HCM); cùng Đại đức Thích Đồng Quảng trụ trì chùa đã hướng dẫn nam nữ Phật tử đến các tự viện, trước đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe đến chư tôn đức Tăng Ni, cúng dường trợ duyên đến các trường hạ Tăng Ni trên địa bàn TP.Thủ Đức như: Chùa Ưu Đàm, Sùng Đức, chùa Vạn Hạnh, Từ Quang và Pháp Trí.

Hàng năm vào 3 tháng hạ, chư Tăng Ni tập trung vào một trụ xứ để kiết giới an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, làm cho Phật pháp được xương minh, tăng già ngày càng hưng thịnh và hơn thế nữa để hàng Phật tử gieo trồng căn lành, do đó chùa hướng dẫn Phật tử cúng dường trong mùa an cư.

Dịp này, chùa cũng đã trao 100 phần quà tại chùa Từ Quang (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đến bà con khó khăn địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *