Chùa Vạn Đức, Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức) tác pháp Tự tứ

Chùa Vạn Đức, Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức) tác pháp Tự tứ

Chiều ngày 12-8 (15-7-Nhâm Dần), chư Tăng trường hạ chùa Vạn Đức cùng chư tôn đức Tăng Ni trực thuộc đạo tràng Vạn Đức – Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức) đã thực hiện nghi thức tác pháp Tự tứ theo truyền thống, kết thúc an cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Buổi lễ được diễn ra với nghi thức truyền thống. Chư Tăng Ni vân tập tại chánh điện, đảnh lễ Tam bảo, trang nghiêm theo giới phẩm đồng khải bạch Tự tứ.

Tứ tứ là pháp kết thúc mùa an cư kiết hạ, đây là lúc người xuất gia thể hiện tinh thần cầu thị, thỉnh cầu người khác chỉ những lỗi lầm của mình lỡ phạm nhằm nhìn lại và sửa đổi, để thăng tiến trên lộ trình tu hành. Nhờ vậy, mọi thành viên trong Tăng đoàn đều trở nên hoàn thiện, xứng đáng là bậc phước điền của nhân thiên.

Cang Phan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *