Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức) cúng dường trường hạ tại TP.Thủ Đức

Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức) cúng dường trường hạ tại TP.Thủ Đức

PGTĐ – Ngày 9-7, Ni trưởng Thích nữ Giác Thành, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Thủ Đức; Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức đã hướng dẫn đạo tràng Ni viện Vạn Hạnh cúng dường các trường hạ tập trung tại TP.Thủ Đức.

Lễ tác pháp cúng dường hạ trường chùa Vạn Đức

Theo đó, đoàn đến viếng và cúng dường các trường hạ: chùa Vạn Đức, chùa Ưu Đàm, chùa Từ Quang, chùa Sùng Đức, Pháp viện Minh Đăng Quang, Ni viện Phước Long, chùa Kiều Đàm.

Đại diện Phật tử dâng lời tác bạch

Tại các nơi đến, đại diện Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường chư Tăng Ni trong mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566. chư Ni hướng dẫn đoàn đảnh lễ Tam bảo. Tổng trị giá phẩm vật, tịnh tài cúng dường trường hạ hơn 125 triệu đồng.

Hạ trường chùa Ưu Đàm
Hạ trường chùa Từ Quang
Hạ trường chùa Sùng Đức
Hạ trường Ni viện Phước Long
Hạ trường chùa Kiều Đàm
Hạ trường Pháp viện Minh Đăng Quang

Trung Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *