Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức) tổ chức lễ dâng y ca-sa

Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức) tổ chức lễ dâng y ca-sa

Sáng 24-7, Ni viện Vạn Hạnh (TP.Thủ Đức – TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu, dâng y ca-sa cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Nguyên Phẩm, Trưởng tông môn tổ đình Long Hưng; Hòa thượng Thích Nhựt Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.Thủ Đức; Thượng toạ Thích Thiện Ý, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Thủ Đức, cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự, Tăng Ni viện chủ, trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.HCM.

Hòa thượng Thích Nguyên Phẩm đạo từ tại buổi lễ

Chư Ni đã hướng dẫn Phật tử nhiễu pháp y và dâng cúng với lòng chí thành hướng về ba ngôi Tam bảo; hồi hướng công đức cầu siêu cửu huyền thất tổ, cầu an đến cha mẹ hiện tiền.

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Nguyên Phẩm đã thọ nhận vật phẩm cúng dường của Phật tử. Nhân đây, Hòa thượng nói về ý nghĩa Vu lan, hạnh hiếu của ngài Mục Kiền Liên và ý nghĩa cúng dường y ca-sa.

Phật tử thành tâm dâng y cúng dường

Dịp này, Ni viện Vạn Hạnh thiết lễ trai đàn chẩn tế bạt độ, cầu siêu chư vị hương linh và nguyện cầu quốc thái dân an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *