Chùa Từ Thuyền, chùa Vân Thanh tổ chức đại lễ Vu lan – Báo hiếu PL.2566

Chùa Từ Thuyền, chùa Vân Thanh tổ chức đại lễ Vu lan – Báo hiếu PL.2566

PGTĐ – Trang nghiêm đại lễ Vu lan – Báo hiếu đã diễn ra tại chùa Từ Thuyền vào sáng ngày 30-7 và chùa Vân Thanh vào sáng ngày 31-7.

Phật tử nhiễu pháp y tại chùa Vân Thanh

Chứng minh buổi lễ tại hai ngôi tự viện có chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức cùng chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử về tham dự.

Được sự hướng dẫn của chư tôn đức, Phật tử đã nhiễu pháp y và dâng cúng với lòng chí thành hồi hướng công đức lành đến gia quyến và cửu huyền thất tổ.

Trang nghiêm lễ Vu lan – Báo hiếu, dâng y ca-sa tại chùa Từ Thuyền

Tại buổi lễ, chư tôn đức chứng minh đã đáp từ thọ nhận vật phẩm cúng dường của Phật tử và có đôi lời chỉ dạy về ý nghĩa Vu lan – Báo hiếu, nêu cao tấm gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên, khuyến tấn hàng Phật tử tu các công đức lành, gieo trồng ruộng phước để được an lạc trong hiện tại và tương lai.

Tác pháp cúng dường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *