Lễ bố-tát, thính giới định kỳ tại hạ trường Ni viện Vạn Hạnh

Lễ bố-tát, thính giới định kỳ tại hạ trường Ni viện Vạn Hạnh

Ngày 28-6 (30-5-Nhâm Dần), chư Ni hành giả hạ trường (tại chỗ) Ni viện Vạn Hạnh (TP. Đức) trang nghiêm thiết lễ bố-tát, thính giới định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới của hành giả xuất gia, cùng nhau nhắc nhở về giới luật, nuôi dưỡng giới thân huệ mạng nhằm duy trì, phát triển đời sống thanh tịnh và hòa hợp trong Tăng đoàn.

Tại chánh điện, dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Ni trong Ban Chức sự trường hạ, toàn thể hành giả an cư cử hành kỳ bố-tát theo nghi thức thiền môn, lễ Tổ, lễ Phật, tác pháp Yết-ma và tụng giới.

Ni viện Vạn Hạnh là một hạ trường tại chỗ tiêu biểu có số lượng hành giả an cư đông, là một trong 12 trường hạ tại chỗ của Phật giáo TP.Thủ Đức.

Trung Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *